Algemene inligting

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Predikant

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Ds Riaan Jansen van Vuuren

Voortrekkerweg 11

Retiefspark

Lichtenburg

Sel nr:  082 322 8711

Epos:  riaanjvv@gmail.com

  

Kerkkantoor

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Dr Nelson Mandela Rylaan 120

Posbus 145

Lichtenburg

2740

Tel: (018) 632 1052

Faks: 086 605 3352

gklichtenburg@gmail.com

Skriba

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Br. SP Jooste

Sel: 082 801 7946

Koster

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Br. Riaan Esterhuizen

Sel: 082 859 0358

Orrelis

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Sr. Petro Esterhuizen

Sel: 076 633 9024

Susterbestuur

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Voorsitter - Magriet Jansen van Vuuren

Onder-voorsitter - Gerda Jooste

Sekretaresse - Antoinette Aucamp

Toebroodjies - Antoinette Aucamp

Aankope kombuis - Mareli du Toit

Poeding - Mariesa van Tonder 

Doopbybels - Stephanie van der Walt 

Beskuit - Karien Coetzee 

 

Geografiese Blokke

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Blok 1

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Wyke 1, 2, 3, 4

Blok 3

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Wyke 10, 11, 12, 13

Blok 2

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Wyke 5, 6, 7, 8, 9

Blok 4

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Wyke 14, 15, 16, 17, 18