Jeugwerk

 

KATKISASIE

Katkisasie vind elke Sondagoggend 15 minute na die erediens plaas;

Dit geld net tydens skoolkwartale.