Jeugwerk

KATKISASIE

Ouers moet asseblief toesien dat die kinders hulle Katkisasie lesse getrou doen volgens die Almanak se indelings gedurende hierdie inperkingstyd.

 

JEUG SE KLEINGELD PROJEK

Onthou om julle munte wat net die beursie volmaak in die blikke in die saal te kom gooi.

Die Jeug gebruik dit om hul uitstappies te finansier.

 

 

KATKISASIE

Katkisasie vind elke Sondagoggend 15 minute na die erediens plaas;

Dit geld net tydens skoolkwartale.