Logo bar wessels

GEBEURE:

 

BYBELSTUDIE

Woensdag om 17:30 by Magriet Jansen van Vuuren

Naskoolse Jeug:  Woensdag om 19:00.  Vir navrae kontak Rudi du Toit

Broeders:  Donderdag om 18:45 by Christo Coetzer

SUSTERSNUUS

Ons wil graag ‘n huis in die dorp help waar mishandelde vroue bygestaan word.  Ons gaan vir Maart-maand koekies WIT seep insamel om hulle te help.  Die seep kan op die verhoog in die kerksaal geplaas word.

 

 

 

KERKKANTOOR GESLUIT
Kantoor is gesluit op Dinsdag 26 Maart 2019.

 

BASAAR – 1 JUNIE 2019

Hou hierdie datum oop vir groot pret en plesier!!