Sondag 5 April 2020

Oordenking is opgelaai in Youtube en hieronder is die uiteensetting van die diens:

Votum:                                   Ps. 121:1,2

Ek kyk op n die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom?  My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Seën:                                      

Mag daar vir julle genade en vrede wees van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees! Amen

Gebed

 Ons lees saam uit Efesiers 6:10-20.  Die fokusvers is Efs 6:13

Leef in die krag van God tot die einde toe

1. Inleiding

Broers en susters, daar is ‘n geloofstryd wat elkeen van ons het om te stry, elkeen van ons wat in Christus kinders van God is.  Die Woord van God roep ons op om altyd gereed te wees vir die stryd, of, as ons nie gereed is nie, indringend aandag te gee daaraan om in ‘n staat van gereedheid te kom.

Efs 6:12 stel ons aan die vyand bekend. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug.

Hierdie bose magte staan, volgens vers 13, in diens van die listige duiwel. Dit is dus die duiwel en sy trawante wat die stryd teen ons voer.  Hulle opdrag is onder andere om my en jou daartoe te wil bring om ons kindwees in God te betwyfel.  Om ons so skuldig te laat voel oor die sondes in ons lewe, dat ons maar net moed opgee om weerstand te bied, en maar met die sondes voort gaan.

Hulle wil dat ons hulpeloos voel.  Dat ons sal dink dat die krisisse in ons lewens net te groot  is vir die Here om ons mee te help. Aan die ander kant wil hulle ons daartoe bring om te dink dat ons God nie nodig het in ons lewens nie.  Bv. wanneer  jou kwalifikasies, jou welvarende besigheid, jou stewige salaris of die mense rondom jou, jou lewensanker word.

Hulle gebruik elke situasie in ons lewens om die aanvalle te loots.  Soms kan dit werklik moeilik wees om net staande te bly, veral wanneer jy ‘n stryd het met bv. depressie wat jou so moeg maak, dat dit net moeite is om in die oggend op te staan.

Wanneer alleenheid jou in die kamer toegesluit wil hou.  Wanneer “lockdown” as gevolg van die Coronavirus jou geduld en selfbeheering tot die uiterste toe beproef.   Alleen kan ons die stryd nie stry nie.  Ons het hulp nodig.  En hierdie krag kom alleen van God.   Hy versterk ons en maak ons kragtig wanneer Hy sy wapenrusting vir ons gee.

Efs 6:13: Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

2.  God gee jou sy volle wapenrusting.

Waarom die wapenrusting van God?  Want die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu wat mense soek om te verslind.  Sy oog is veral op die Kerk van die Here oor die lengte en breedte van die aarde.  Ja, sy oog is op jou en my wat uit ons verlossing in Christus leef.

Wanneer ek en jy aan God behoort, is ons indringers in die gebied wat die duiwel vir homself toegeëien het.  1 Joh 5:19: Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is.  Die duiwel wat onheil, donkerte, wanhoop, en sulke dinge saai, nie net in die wêreld daarbuite nie maar wat dit ook in ons lewens bring.

Ons is nie opgewasse teen die aanvalle van die bose nie.  Maar ons dien dié God wat almagtig is.  Die God voor wie selfs die duiwel nie kan standhou nie.  Daarom, wanneer ons ons krag in die Here soek, gee Hy sy wapenrusting vir ons om te gebruik in ons daaglikse stryd.

Efs 6:13 skep dan die prentjie van ‘n soldaat wat sy volledige wapenuitrusting, wat sy bevelvoerder aan hom gegee het, aantrek sodat hy altyd gereed sal wees vir enige stryd wat hy moet stry.

Soos dié soldaat opgeroep word om enige tyd gereed te wees vir ‘n aanval, roep die Here ons op om gereed te wees vir enige aanval wat die bose op ons geloof gaan loots, sodat ons weerstand kan bied.

Die wapenrusting van God behels die volgende:  Die waarheid as gordel; die vryspraak deur God as borsharnas, die bereidheid om die Evangelie te verkondig as skoene aan ons voete, die geloof as skild, die verlossing as helm, en in ons hand die swaard van die Gees, dit is die Woord van God.  Biddend moet ons ons krag in die Here soek.

Die wapenrusting stel ons in staat om ons geloof te beskerm, te versterk en te laat groei.  Dit help ons om die aanvalle van die bose af te weer.  Ons gaan die wapenrusting van God, DV van volgende Sondag af, stuk vir stuk onder die vergrootglas neem.

3.  Die bose ontsien niemand

Dit is noodsaaklik vir ons almal om hierdie wapenrusting van God aan te hê want ons staan almal saam in die stryd.  Die duiwel ontsien niemand nie.  Selfs ons Here Jesus Christus het onder die aanvalle van die duiwel deurgeloop.  Dink maar net aan die keer toe die duiwel vir Jesus Christus in die woestyn versoek het, nie net eenkeer nie maar driekeer.    Ons moet nie ligtelik dink aan die drie versoekings wat die duiwel voor Jesus gebring het nie.

Dit was nie maar net ‘n speletjie nie.  In sy mensheid was Jesus erg verswak omdat Hy vir dae lank niks te ete gehad het nie.  Toe  Jesus begin honger word het, het die duiwel toegeslaan.    Dit is hier op sy swakste wat die duiwel Hom kom aanval het.  Hy het Jesus se omstandighede gebruik om Hom daartoe te wil bring om sy krag op ‘n ander plek te soek.

As die duiwel nie vir Jesus ontsien het nie, waarom sal hy ander kinders van God ontsien? Waarom sal hy jou en my ontsien?  Dink maar aan die geskiedenis van mense soos Moses, Dawid, Job en Petrus.  Ja ook ons wat Jesus as ons Here bely staan in hierdie ry.  Die dag van onheil tref almal, van die armste tot die rykste, van die jongste tot die oudste.

4.  Daar sal onheil op ons pad kom

Veral wanneer jy ‘n kind van God is, wanneer jy vanuit jou nuwe lewe in Christus leef, kan jy verseker wees dat die dag van onheil vir jou ook een of ander tyd sal tref.   Wat is die dag van onheil?  Dit is daardie dag wanneer jou geloof in Christus tot die uiterste getoets word.

Wanneer die verleidinge wat die Satan voor ons kom neersit so aantreklik mag lyk dat dit ‘n innerlike stryd kan wees om nie toe te gee nie.  Wanneer hulle deur die omstandighede in ons lewens, soos ons dit nou beleef met die Coronavirus en krimpende ekonomie, die twyfel en onsekerheid oor God se genade, liefde en geregtigheid in ons lewens saai sodat ons ons sekerheid begin soek in beleggings, mediese fondse of ‘n goeie werk.

Broers en susters, wanneer ons in sulke omstandighede kom, is dit sekerlik menslik om bekommerd te raak oor die toekoms. Ons is soms selfs daar waar ons kan begin twyfel of ons dit deur die krisis sal kan maak.

Dit is dan wat die bose jou swakheid gebruik sodat jy jou krag nie in die Here soek nie maar in die onsekerhede van die wêreld.  Dit is dan wanneer die bose jou wil wysmaak dat die Here jou nie dié keer kan help nie.  Hy wil jou en my al verder van die kruis van Christus af weglei. Vir baie mense voel dit soos die einde van die wêreld, die einde van hulle lewens omdat daar 'n virus is wat al ‘n miljoen mense oor die aarde besmet het en daar geen teenmiddel is nie.

Ja die duiwel wil deur ons omstandighede dit vir ons onheilspellend moeilik maak om in die geloof in Christus te leef.  Daar kom in elkeen van ons se lewens, maak nie saak wie jy is nie, daardie oomblikke, daardie ure, dae, soms jare, wat die vyand sy aanval op ons loots.  Soms kan dit ‘n uitmergelende geveg wees om ons oë op Christus gerig te hou.  ‘n Worstelstryd wat voel of dit net nie wil ophou nie.

Dink maar hoe Job moes gevoel het.  Dink maar in jou eie lewe waar die Satan en sy bose magte jou aanval of al aangeval het.  Alleen wanneer ons die volle wapenrusting van God aan het, sal ons kan weerstand bied in ons omstandighede teen die aanvalle van die bose.

5.  Tot die einde toe

Hoe lank sal ons moet weerstand bied teen die aanvalle van die bose?    Miskien tot wanneer die pandemie verby is. Miskien tot wanneer my finansies weer goed is.  Miskien tot wanneer ek weer gesond is.  Miskien tot wannneer ek weer ‘n goeie oes het.   Miskien tot wanneer daardie alleenheid nie meer daar is nie.  Miskien tot...

Nee, Ons moet ons hele lewe lank gereed wees om weerstand te kan bied.  Ons moet altyd gereed wees want die dae van onheil kom keer op keer.  Al wat verander is die omstandighede waarin dit kom.  Jesus Christus het onheilsdag op onheilsdag beleef, sy hele aardse lewe deur tot aan die kruis.

Hy het egter as oorwinnaar opgestaan uit die dood.  Hy leef en daarom weet ons dat ons saam met Hom leef, al moet ons nog die onheil in die lewe verduur tot die einde van dae.  Die einde van dae wanneer die Satan en sy bose magte sekerlik op hulle onheilspellendste sal wees. Ja, namate die einde naderkom sal die aanvalle ook toeneem.

Maar daar sal ‘n dag kom wat die Here ‘n einde sal maak aan al die bose werke van die duiwel en sy bose magte.   Die dag wanneer God sy finale oordeel sal fel oor die bose en daar ‘n einde sal wees aan ons aardse stryd.   'n Dag waarna ons kan uitsien.  Vir elke kind van God sal dit ‘n wonderlike dag wees waar ons die ewige rus by ons HERE die almagtige sal beleef.

Maar vir die teenstanders van God, die duiwel, elke bose mag van hierdie wêreld, die bose geeste in die lug, sal dit hulle dag van onheil wees.  Dit sal hulle onkant betrap.  Hulle sal nie kan staande bly nie.  Op daardie dag sal Jesus Christus die onheil van die wêreld vir goed in die hel in dryf.

6.  Slot

Broers en susters, ons stry ‘n stryd hier op aarde nie teen vlees en bloed nie maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug.

Die Woord van God roep ons op om altyd gereed te wees vir die geloofstryd wat ons elke dag moet stry, of, as ons nie gereed is nie, indringend aandag te gee daaraan om in ‘n staat van gereedheid te kom sodat ons weerstand kan bied in die dag van onheil en tot die einde toe op ons pos kan bly staan.

Amen 

Verjaardae vir die week:

Vandag 5 April

Hilda Nortman

Woensdag 8 April:

Vaughn Cook

Douw van der Walt

Donderdag 9 April:

Elzemari Ras

Mia van Straaten

Vrydag 10 April:

Christo Coetzer

Saterdag 11 April:

Cora le Roux