Logo bar wessels

Jeugwerk

Image may contain: text

 

 

 

 

 

KATKISASIE

Katkisasie vind elke Sondagoggend 15 minute na die erediens plaas;

Dit geld net tydens skoolkwartale.